ZAKOŃCZENIE WIOSENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH 

13.05.2017. Uzupełenieniami trawnika zakończone zostały wiosenne porządki wokół remizy OSP Rachcin. Prace wykonali druhowie jednostki.

Remiza OSP Rachcin 2017.jpg

OSP Rachcin 2017.jpg

NARODOWE ŚWIĘTO 3 MAJA I DZIEŃ STRAŻAKA

03.05.2017. Uczestnictwem we mszy św. sprawowanej przez ks. kan. Henryka Wysockiego w kościele parafialnym w Chełmicy Dużej rozpoczęliśmy udział w dorocznym Dniu Strażaka i obchodach Narodowego Święta 3 Maja. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe wszystkich OSP z terenu Gminy Fabianki i Parafii Chełmica. W skład pocztu sztandarowego OSP Rachcin weszli Oskar Politowski, Karol Kostrzewski, Mateusz Durma. W godzinach popołudniowych poczet sztandarowy OSP Rachcin w składzie Jakub Pażniewski, Karol Kostrzewski, Kamil Pażniewski uczestniczył w gminno-prarafialnych obchodach Narodowego Święta w Bobrownikach zakończonych uczczeniem pamięci ofiar hitleryzmu w przededniu zakończenia II wojny światowej.

OSP Rachcin Bobrowniki 2017.jpg

Bobrowniki lipnowski 3 maja 2017.jpg

Bobrowniki 1939 r..jpg

WIELKANOC 2017

15-16.04.2017. Przy skromnym udziale OSP Rachcin odbyła się warta przy grobie Pańskim w kościele w Chełmicy. W warcie trwającej od godz. 16.00 do godz. 20.00 udział wzięli: Kamil Pażniewski, Michał Gutowski, Przemek Kraziński, Jakub Pażniewski, Karol Kostrzewski. Prezes OSP w umundurowaniu galowym tym razem wziął udział w porannej mszy wielkanocnej (w poprzednich latach uczestniczyliśmy w liturgii Wigilii Pasachalnej i procesji rezurekcyjnej).

OSP 2017.jpg

 

SPOTKANIE KOŁA KOBIET W REMIZIE OSP RACHCIN

10.03.2017. W remizie OSP Rachcin spotkały się panie zrzeszone w kołach kobiet na terenie Gminy. W spotkaniu stanowiącym panel obywatelski programu rewitalizacji udział wziął Wójt Gminy Bobrowniki, Przewodniczący Rady Gminy, Sekretarz Gminy, Sołtys wsi Rachcin, Radny, Prezes OSP Rachcin.

Remiza OSP Rachcin.2.jpg

 

CHOINKA W REMIZIE OSP RACHCIN

28.01.2017. Tradycyjnie udostępniona została Szkole i Przedszkolu sala OSP Rachcin na bal choinkowy. Dzięki druhom strażakom zapewnione zostało ogrzewanie obiektu oraz sprawna obsługa parkingu.

DRUH OSP NOWYM SOŁTYSEM

27.01.2017 Przy udziale 106 uprawnionych do głosowania mieszkańców nowym Sołtysem wsi Rachcin został Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w OSP Rachcin druh Lech Krzemieniecki. Zebranie zwołano na wniosek 100 mieszkańców. 

Zebranie wiejskie w Remizie OSP Rachcin.jpg

ROK 2016 PODSUMOWANY

13.01.2017. W OSP Rachcin odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Podsumowano rok 2016 wyświetlając prezentację multimedialną. Na zebraniu obecnych było 25 strażaków OSP Rachcin. Gośćmi zebrania byli: Dowódca JRG w KP PSP Lipno mł.bryg. Jerzy Fydrych, Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Poliwko, Sekretarz Gminy Tomasz Kryński, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Gradkiewicz, Prezes ZOG ZOSP RP w Bobrownikach Tadeusz Grzegorzewski, Komendant Gminny Dariusz Domagalski, Honorowy Komendant Gminny Dariusz Domagalski, Przedsiębiorca Jerzy Kmita.

OSP RACHCIN ZAANGAŻOWANA W POSZUKIWANIA ZAGINIONEGO WĘDKARZA ZE WSI STARY BÓGPOMÓŻ 

28.12.2016. Sześciu druhów OSP Rachcin brało udział w całodziennej akcji poszukiwawczej zagionionego w rejonie wsi Stary Bógpomóż 46-letniego mężczyzny. Poszukiwania trwają od 23.12.2016. Mimo wysiłków policji, straży pożarnej (w tym ekipy płetwonurkwów) nie wiadomo, co przytrafić się mogło zaginionemu wędkarzowi. W skład zastępu weszli: Radosław Raniszewski, Przemysław Rafał Kraziński, Dawid Bonowicz. Na własną rękę w działaniach uczestniczyli również Mateusz Durma, Kamil Pażniewski, Jakub Pażniewski.

3 DRUHÓW OSP RACHCIN ZAKOŃCZYŁO SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW

02.12.2016. Przystąpieniem do egzaminu w KP PSP Lipno zakończyło 3 druhów z Rachcina udział w organizowanym rokrocznie szkoleniu podstawowym Strażaka Ratownika OSP, które rozpoczęło się 21 października br. Szkolenie obejmowało również zagadnienia kursu technicznego. Wraz z uzyskaniem pozytywnego wyniku badania u lekarza medycyny pracy "absolwenci" będą mogli zasilać załogę pojazdu pożarniczego OSP Rachcin wyruszającego do działań ratowniczo - gaśniczych. W szkoleniu uczestniczyli (stoją po lewej na zdjęciu poniżej): Maciej Ziółkowski, Dawid Bonowicz, Oskar Politowski.

Rachcin 2016 szkolenie jednetapowe strazaka ratownika OSP.jpg

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2016

11 listopada 2016. Poczet sztandarowy OSP Rachcin w składzie Jakub Kraziński, Karol Kostrzewski, Kamil Pażniewski wziął udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Bobrownikach. Wyjazd do Bobrownik poprzedziło złożenie hołdu Druhom OSP Rachcin Żołnierzom Polskim Wojny Obronnej 1939 na miejscu pamięci pod krzyżem w Rachcinie. W Bobrownikach uczestniczyliśmy w mszy św. Nad bobrownicką mogiłą 23 Polaków zgładzonych przez hitlerowców w odwecie za obronę Państwa Polskiego pochyliliśmy wraz z pozostałymi pocztami sztandary z Orłem Białym na dźwięk Hymnu Polski. Ksiądz poprowadził wspólną modlitwę. Potem przyszedł czas na radosne świętowanie, ponieważ Gmina Bobrowniki uczestniczyła w wojewódzkiej akcji promocyjnej "Kujawsko - pomorska Gęsina na św. Marcina". 

Bobrowniki 11 listopada 2016.jpg

Bobrowniki 11 listopada 2016 OSP Rachcin.jpg

 

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE

OplastRecyklingRachcinWinduga.jpg

18 października. Na prośbę Prezesa OSP Rachcin druha Karola Kostrzewskiego Pan Jerzy Kmita, Właściciel Przedsiębiorstwa Oplast-Recykling, udzielił naszej jednostce znaczącego wsparcia polegającego na pokryciu wydatku jakim był zakup krawężnika, kostki brukowej i obrzeża. Pozostałą część wykonaliśmy dzięki środkom finansowym przyznanym przez mieszkańców w funduszu sołeckim z minionych lat. Pracę wykonano nieodpłatnie w dniach 23-27 sierpnia 2017 r. Panu Jerzemu Kmicie oraz wszystkim mieszkańcom, którzy mają odwagę popierać starania straży troszczącej się o remizę składamy serdeczne podziękowania!

OSP RACHCIN WYBRUKOWAŁA WJAZD POD GARAŻ 

Rachcin 2016.jpg

27 sierpnia. Dobiegły końca prace polegające na wybrukowaniu wjazdu do garażu OSP Rachcin. Wybrukowano powierzchnię 80 m kw. pomiędzy bramą a garażem. Wykonano zaprawę cementową pod bruk wraz z zagęszczeniem, dokonano ułożenia kostki brukowej, nastąpiło również końcowe zagęszczanie. Zadanie wykonaliśmy w oczekiwaniu na co najmniej średni samochód pożarniczy zdolny do wieloletniej eksploatacji. W pracach, którym przewodzili na zmianę druhowie Damian Zakrzewski (Naczelnik), Zbigniew Słomiński i Marek Lipiński udział wzięli:

- Dawid Bonowicz,

- Mateusz Durma,

- Marcin Kletkiewicz (poświęcił na udział w pracach cały dzień),

- Lech Krzemieniecki, 

- Karol Kostrzewski (poświęcił na udział w pracach cały dzień),

- Jakub Kraziński,

- Kamil Pażniewski (poświęcił na udział w pracach cały dzień), 

- Oskar Politowski, 

- Radosław Zakrzewski (poświęcił na udział w pracach cały dzień).

Rachcin 2012 2016.jpg

ROZPOCZĘLIŚMY BRUKOWANIE WJAZDU DO GARAŻU OSP RACHCI

23 sierpnia. Wczoraj przenieśliśmy i osadziliśmy obrzeża w wykopach na całej długości terenu przeznaczonego pod brukowanie wjazdu. Wykonano też zaprawę cementową. W pracy pod kierunkiem Naczelnika Damiana Zakrzewskiego i druha Zbigniewa Słomińskiego od godz. 17.00 do godz. 21.00 uczestniczyli oprócz w/w osób również:

- Mateusz Durma,

- Michał Gutowski,

- Marcin Kletkiewicz, 

- Karol Kostrzewski, 

- Jarosław Literski,

- Jakub Pażniewski, 

- Kamil Pażniewski,

- Oskar Politowski.

Pracę wykonanywano nieodpłatnie. Koszty zakupu materiałów pokrywamy ze środków gminnych w ramach tzw. funduszu sołeckiego przy pewnym udziale własnych środków finansowych druhów OSP Rachcin. Na zdjęciu poniżej strażacy z OSP Rachcin przy pracy, Rachcin 23-08-2016 r.

OSP Rachcin brukowanie placu pod remiza lato 2016.JPG 

50 - LECIE OSP KRZYŻÓWKI (GMINA LIPNO) Z UDZIAŁEM OSP RACHCIN

10 lipca. Na zaproszenie Prezesa OSP Krzyżówki Andrzeja Wiśniewskiego poczet sztandarowy OSP Rachcin uczestniczył w uroczystości 50-lecia OSP Krzyżówki połączonej z poświęceniem boiska sportowego, którego elementy składowe dofinansowano na wniosek OSP Krzyżówki ze środków PROW przy udziale druha Karola Kostrzewskiego, Prezesa OSP Rachcin. Boisko i krzyż poświęcił bp ordynariusz włocławski Wiesław Mering. Uroczystość była okazją do pogratulowania druhom bogatej działalności ukoronowanej wciąż niepobitymi rekordami drużyn tej jednostki na zawodach sportowo-pożarniczych (gminnych i powiatowych). W skład pocztu sztandarowego OSP Rachcin weszli (stoją od prawej na zdjęciu poniżej): Władysław Kraziński, Kamil Pażniewski oraz Karol Kostrzewski (fot. Karol Kostrzewski).

10_07_2016_roku.jpg

PŁONĘŁA RUDERA W ZWARTEJ ZABUDOWIE BOBROWNIK

09 lipca. O godz. 3.59 rano rozległ się w Rachcinie dźwięk syreny wzywający druhów na akcję. Płonęła rudera w zwartej zabudowie Bobrownik przy ulicy Nieszawskiej. W działaniach trwających ponad godzinę uczestniczyli: Władysław Kraziński, Radosław Zakrzewski, Grzegorz Politowski, Oskar Politowski, Karol Kostrzewski. Współpracowaliśmy z zastępem PSP Lipno i Strażakami OSP Bobrowniki. Wyjazd na akcję był "chrztem bojowym" dla instalacji DSP, którą niedawno zamontowano w Remizie OSP Rachcin. 

RUCH DROGOWY NA PARKINGACH POWIATOWEJ SOŁTYSIADY I GMINNEGO DNIA BOBROWNIK W RĘKACH OSP RACHCIN

OSP Rachcin 02 lipca 2016 r Bobrowniki impreza powiatowa i gminna.jpg

02 lipca. OSP Rachcin w godz. 16.00-20.00 samodzielnie i sprawnie wykonała zadania z zakresu kierowania ruchem na powiatowej sołtysiadzie zorganizowanej wraz z gminnym Dniem Bobrownik na bobrownickim "Parchoniu". W kierowaniu ruchem uczestniczyli:

- Karol Kostrzewski,

- Dominik Kraziński,

- Władysław Kraziński,

- Jakub Pażniewski,

- Kamil Pażniewski,

- Oskar Politowski,

- Damian Zakrzewski,

- Maciej Ziółkowski. 

GOŚCINNIE W OSP BOGUCIN - NASI PRZYJACIELE Z NOWYM SAMOCHODEM POŻARNICZYM I ZMODERNIZOWANĄ REMIZĄ

2_lipca_2016_OSP_Rachcin_OSP_Bogucin.jpg

02 lipca. Na zaproszenie Zarządu OSP Bogucin poczet sztandarowy OSP Rachcin uczestniczył w uroczystym przekazaniu tej jedynej będącej w strukturach KSRG jednostki OSP z Gminy Fabianki nowego samochodu pożarniczego i zmodernizowanej remizy. W skład naszego pocztu weszli druhowie: Krystian Garlicki, Dawid Bonowicz, Krzysztof Politowski. Z druhami OSP Bogucin współpracujemy przy zdarzeniach mających miejsce na pograniczu naszych gmin i powiatów. Druhom z Bogucina życzymy tyle powrotów ile wyjazdów oraz dalszego rozwoju lokalnej społeczności dzięki zmodernizowanej świetlico-remizie, o którą się druhowie skutecznie wystarali i na którą sobie zasłużyli.

PRZYWRACANIE PRZEJEZDNOŚCI NA DROGACH GMINNYCH PO WICHURZE

17-18 czerwca. Druhowie OSP Rachcin przywrócili przejezdność na trzech odcinkach dróg gminnych prowadzących do budynków mieszkalnych. Usunięto zalegające drzewa powalone przez wichurę. W działania zaangażowały się następujące osoby: Karol Kostrzewski, Grzegorz Politowski, Oskar Politowski, Karol Zakrzewski, Damian Zakrzewski, Radosław Zakrzewski.

17_czerwca_2016.jpg

17_czerwca_2016_r.jpg

PIKNIK RODZINNY

9 czerwca. W Punkcie Przedszkolnym i Szkole Podstawowej w Rachcinie zorganizowano Piknik Rodzinny rozpoczęty występami najmłodszych. Nie zabrakło atrakcji, wśród których był dmuchany zamek, bańki mydlane i wata cukrowa. O atrakcje zadbali nauczyciele wraz z rodzicami i Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Rachcin, które prowadzi placówki. Na wysokości zadania stanęła OSP Rachcin szykując ognisko i podając wodę, którą pod okiem druhów najmłodsi strącali dla zabawy pachołki. Drużyny: strażacka, rodziców, a nawet przedszkolaków rywalizowały w przeciąganiu liny. Pojawiła się możliwość przejażdżki wojskowym motocyklem z bocznym wózkiem. Na pikniku obecny był Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Poliwko i Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Gradkiewicz. 

Rachcin Przedszkole Punkt Przedszkolny.JPG

Rachcin.1.jpg

Rachcin Przedszkole.jpg

35 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS. HENRYKA WYSOCKIEGO

28 maja. Delegacja OSP Rachcin uczestniczyła we mszy św. sprawowanej w naszym kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej, po której złożyła życzenia opieki Matki Najświętszej oraz zdrowia i pomyślności obchodzącemu w dniu dzisiejszym 35. rocznicę święceń kapłańskich Proboszczowi Parafii ks. Henrykowi Wysockiemu, Dziekanowi Szpetalskiemu. Życzenia i kwiaty przekazali od Braci Strażackiej OSP Rachcin druhowie Karol Kostrzewski (Prezes) i Władysław Kraziński (Radny, Gospodarz). Ks. Henryk Wysocki jest Proboszczem Parafii w Chełmicy od czerwca 2003 r. Święcenia kapłańskie przyjął we włocławskiej Katedrze 28 maja 1981 r.

1981_2016.jpg

POŻAR LASU W RACHCINIE

las_2016.jpg

7 maja. W pobliżu terenu zabudowanego wsi Rachcin płonął las. Pierwsi na miejscu zdarzenia byli strażacy z OSP Rachcin, którzy ugasili ogień udaremniając jego dalsze rozprzestrzenianie się w suchym lesie. W akcji uczestniczyli Damian Zakrzewski, Radosław Zakrzewski, Grzegorz Politowski. Wkrótce po ugaszeniu pojawili się również strażacy z OSP Bobrowniki. 

UDZIAŁ MŁODZIEŻY W TURNIEJU SOŁECTW

7 maja. Na boisku sportowym Szkoły Podstawowej w Bobrownikach odbył się sprawnościowy turniej sołecki, w którym udział wzięło 9 drużyn z terenu Gminy Bobrowniki. Drużyna Sołectwa Rachcin, zasilona młodzieżą strażacką z OSP Rachcin, zajęła III miejsce. Skład drużyny: Dominik Kraziński, Konrad Kostrzewski, Kamil Pażniewski, Nikola Krazińska, Patrycja Gutowska, Kamil Nisztuk. Puchar umieszczono w Remizie OSP Rachcin.

Dominik.jpg

DZIEŃ STRAŻAKA W OSP RACHCIN - 2016 

OSP Rachcin 4_maja_2016.jpg

4 maja. Z okazji Dnia Strażaka Remizę OSP Rachcin odwiedziły dzieci z Małego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Rachcinie. Milusińscy sprawdzili sygnały dźwiękowe i świetlne, syrenę. Przymierzyły hełmy i pompowały wodę, po czym otrzymały od Zarządu OSP Rachcin skłodką niespodziankę. Za udostępnienie hydronetek dziękujemy Komendantowi Gminnemu Dariuszowi Domagalskiemu. Dzień Otwarty Remizy odbył się już po raz drugi. 

POWIATOWE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA 3 MAJA W BOBROWNIKACH

OSP Rachcin 3 maja.jpg

3 maja. Poczet sztandarowy OSP Rachcin w składzie Przemysław Kraziński, Kamil Pażniewski, Michał Gutowski wziął udział w Powiatowych obchodach Narodowego Święta 3 maja, które w tym roku odbyły się wraz z Gminnym Dniem Strażaka w Bobrownikach. Więcej informacji i galeria zdjęć tutaj.

PRZYGOTOWANIE DO SEZONU GRZEWCZEGO

18kwietnia2016roku_drewno.JPG

19 kwietnia. Po uzyskaniu miejsca na placu i w kotłowni przewieźliśmy do Remizy OSP Rachcin drewno składowane u druha Zbigniewa Słomińskiego. Drewno pochodzi z samowyrobu, którego druhowie OSP Rachcin dokonali jesienią 2013 r. W pracy 19 kwietnia br. udział wzięli: Kamil Pażnewski, Oskar Politowski, Karol Kostrzewski, Mateusz Durma, Damian Zakrzewski, Radosław Zakrzewski. Dołączyli do nich również Konrad Kostrzewski, Marcin Kletkiewicz, Zbigniew Słomiński. Na potrzeby prac ciągnik z przyczepą udostępnił Konrad Kostrzewski. Wykorzystano piłę do cięcia drewna pozyskaną przez OSP w minionym roku oraz piłę Naczelnika Damiana Zakrzewskiego.

18_kwietnia_2016_r_drewno.JPG

18_04_2016_roku_drewno.JPG

ROZGRYWKI PINGPONGOWE W OSP RACHCIN

Fot_Kornel_Kostrzewski_OSP_Rachcin.jpg

05 kwietnia. W dzisiejszym wydaniu "Tygodnika Lipnowskiego" ukazała się prasowa wzmianka na temat turnieju tenisa stołowego rozegranego w Remizie OSP Rachcin w Poniedziałek Wielkanocny 28 marca 2016 r. W rozgrywkach uczestniczyło 20 osób. Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Probemów Alkoholowych w Bobrownikach za ufundowanie nagród. Rozgrywki przeprowadzono na trzech stołach pingpongowych pozyskanych przez OSP Rachcin dzięki realizacji projektu "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rachcinie". Organizacją i turniejem sprawnie pokierował druh Krystian Durma, który od 2010 r. organizuje w OSP Rachcin różne wydarzenia sportowe.

POŻAR DOMU MIESZKALNEGO I STODOŁWY WE WSI STARY WITOSZYN

28 marca. W godzinach nocnych tj. ok. godz. 2:00 - 4:00 OSP Rachcin uczestniczyła w akcji ratowniczo-gaśniczej we wsi Stary Witoszyn (gm. Fabianki), w odległości 1,5 km od Remizy OSP Rachcin. Wobec szybko rozprzestrzeniającego się ognia obiektów zdołano uratować zaledwie szczątki dobytku pogorzelców. Zatrzymano ogień ocalając przed zniszczeniem ostatni z drewnianych budynków. Dach nad głową straciły 3 rodziny. W działaniach uczestniczyły 3 zastępy z JRG nr 1 we Włocławku (GBA 5/32, GCBM 24,5/32, SLRR), 2 zastępy z JRG nr 2 we Włocławku (GBA 2,5/16, GCBA 8/50), GCBA 4,5/16 z OSP Bogucin i GLM 16 z OSP Rachcin. Obecna była policja, pogotowie energetyczne i Wójt Gminy Fabianki, która zorganizowała akcję pomocy dla pogorzelców - szczegóły dostępne tutaj.

KM PSP Wloclawek OSP Rachcin 28 marca 2016 Stary Witoszyn fot KM PSP.jpg

A akcji ratowniczo - gaśniczej w składzie załogi GLM 16 OSP Rachcin udział wzięli: Karol Kostrzewski, Konrad Kostrzewski, Przemysław Kraziński, Radosław Zakrzewski. Działania wsparli ponadto: Oskar Politowski, Mateusz Durma, Kamil Pażniewski i Dawid Bonowicz. O działaniach informowała KM PSP Włocławek tutaj.

Stary Witoszyn 28 marca 2016.jpg

POŻAR STODOŁY

09marca2016.jpg

09 marca 2016. Niemal w środku nocy tj. ok. godz. 2:00 Druhów OSP Rachcin zbudziła informacja o płonącej stodole położonej w pobliżu szosy Włocławek - Bobrowniki, w odległości 1,2 km od naszej Remizy. Jednostka OSP Rachcin jako pierwsza OSP pojawiła się na miejscu zdarzenia tworząc linię gaśniczą, którą posłużyły się kolejne siły pożarnicze z PSP i KSRG przybyłe po nas. W działaniach ratowniczo - gaśniczych uczestniczyły oprócz OSP Rachcin jednostki OSP z KSRG (Bobrowniki, Łochocin, Radomice) oraz JRG Lipno. Druhowie OSP Rachcin uczestniczący w działaniach ratowniczo-gaśniczych: Damian Zakrzewski, Przemysław Kraziński, Władysław Kraziński, Karol Kostrzewski. Jednostki z terenu Gminy Bobrowniki nie występują o wypłatę ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniach. Fot. Kamil Pażniewski.

STRAŻACKI DZIEŃ KOBIET W OSP RACHCIN

OSP Rachcin 2016 Dzien Kobiet.jpg

Dzien Kobiet w OSP Rachcin 2016.jpg

05 marca 2016. W sobotę poprzedzającą Dzień Kobiet Druhowie OSP Rachcin zorganizowali dla swoich Żon, Dziewczyn i Kobiet należących do OSP Rachcin Strażacki Dzień Kobiet. Rozpoczynając spotkanie Prezes OSP Rachcin złożył Paniom serdeczne podziękowania za przygotowywanie i podawanie smacznych poczęstunków na strażackich zebraniach i uroczystościach, za ręczne wyhaftowanie Godła Polski umieszczonego w Remizie OSP Rachcin i dbałość o Krzyż będący miejscem upamiętnienia Druhów OSP Rachcin Żołnierzy Polskich Wojny Obronnej 1939 r. Podziękował również Kobietom za cierpliwość, ponieważ aktywność ich mężczyzn w OSP czasami przyczynia się do pewnych zaległości w wykonywaniu obowiązków domowych. Każdej z Pań druhowie podarowali kwiatek. Tym razem ciasto i kawę podali Druhowie. Słodkie upominki podarował naszym Paniom Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko. Za wszelką pomoc okazywaną przez nasze Żony, Dziewczyny i Druhneki Druhowie OSP Rachcin składają serdeczne podziękowania!

Dzien Kobiet OSP Rachcin 2016.jpg

FINAŁ WOŚP Z UDZIAŁEM OSP RACHCIN - 2016

OSP_Rachcin_WOSP_2016.jpg

10 stycznia 2016. Z własnej inicjatywy trzech druhów OSP Rachcin wsparło dziś Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy uczestnicząc w zbiórce. Zebrali ponad 2 tys. zł. i zostali rozliczeni przez przedstawicieli Fundacji. Kwestującymi z OSP Rachcin byli: Oskar Politowski, Kamil Pażniewski, Maciej Ziółkowski.

CHOINKA 2016 - KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW

Choinka_Rachcin_2016.png

WYBRANO ZARZĄD I KOMISJĘ REWIZYJNĄ

05 stycznia 2016. W OSP Rachcin odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze. Wybrano Zarząd w składzie:

Prezes - Karol Kostrzewski,

Naczelnik - Damian Zakrzewski,

Wiceprezes - Andrzej Nisztuk,

Zastępca Naczelnika - Konrad Kostrzewski,

Sekretarz - Radosław Zakrzewski,

Gospodarz - Władysław Kraziński,

Skarbnik - Mariola Lipińska,

Kronikarz - Przemysław Rafał Kraziński.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Lech Krzemieniecki, Krystian Słomiński, Dominik Kraziński.

Obecny na Zebraniu bryg. Jerzy Fydrych, Dowódca JRG przy PSP Lipno powiedział, że niewielkie zmiany w składzie zarządu OSP Rachcin świadczą o tym, że zarząd dobrze wywiązywał się ze swoich zadań. Komendant Gminny Związku OSP w Bobrownikach druh Dariusz Domagalski pogratulował jednostce sukcesów wręczając "nowemu staremu prezesowi" Karolowi Kostrzewskiemu Dyplom uznania. Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Lipnie Tadeusz Grzegorzewski odczytał List Prezesa Zarządu Oddziału Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko podziękował jednostce OSP Rachcin za pomoc w organizacji przez gminę imprez integracyjnych oraz za niezawodną postawę przy usuwaniu skutków letnich wichur w minionym roku. Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki Tadeusz Gradkiewicz potwierdził, że władze Gminy Bobrowniki podjęły starania o kolejny samochód pożarniczy dla OSP Rachcin. Wyrazy podziękowania za współpracę skierował do druhów OSP Rachcin Sekretarz Gminy Bobrowniki Tomasz Kryński. Za zaproszenie na Zebranie podziękował Honorowy Komendant OSP w Gminie Bobrowniki Edward Nakonieczny życząc wszystkim pomyślności w Nowym Roku. Mł. kpt. Andrzej Wiśniewski (Sekretarz OSP Krzyżówki) podziękował Prezesowi OSP Rachcin Karolowi Kostrzewskiemu za pomoc w pozyskaniu środkow PROW na budowę boiska w Krzyżówkach (gm. Lipno).

Głos zabrała również Radna wsi Pani Marzena Barbara Stańczak - Kaźmierska (Renata), która przypomniała druhom, że w latach 2010 - 2015 przekazano na wydatki dotyczące "świetlicy wiejskiej" kwotę ok. 39 tys. zł. i druhowie powinni być gotowi na ograniczenie występowania o te środki, bo przydałyby się np. szkole. 

W odpowiedzi Prezes Kostrzewski stwierdził, że Pani Radna znakomicie policzyła pieniądze zapominając jednak o policzeniu tzw. wartości niepieniężnych tj. nieodpłatnie wyświadczonej przez OSP Rachcin pracy. Zakupione z funduszu sołeckiego siatka, cement, bruk, płytki, stoły dowiezione w częściach itd. to tylko przedmioty, z których użytek nieodpłatnie zrobili strażacy i są tego efekty: wybrukowany plac, ogrodzony teren, wyłożone w kuchni płytki, zmontowane stoły itd. W tym obiekcie każdy przedmiot to owoc nieodpłatnie wyświadczanej przez strażaków i zaprzyjaźnione osoby pracy nawet jeśli jego zakup pochodzi z funduszu sołeckiego. Wyprowadził również Panią Radną z błędu przypominając, że wyposażenie obiektu to w większości przedmioty zakupione przez OSP Rachcin dzięki skutecznym staraniom o środki unijne. 

ZDARZENIE NA SZOSIE RACHCIN - CYPRIANKA

sobota_2_stycznia_2015_Rachcin_Cyprianka.jpg

02 stycznia 2016. Wieczorem tego dnia OSP Rachcin czynnie uczestniczyła w likwidacji skutków zdarzenia jakim był pożar samochodu osobowego na szosie Rachcin - Cyprianka. Pożar ugasiła jednostka OSP Bogucin z Gminy Fabianki. Przybyła na miejsce grupa z OSP Rachcin przy mroźnej temperaturze usunęła z jezdni zalegającą wodę i posypała nawierzchnię piaskiem. Samochodem pożarniczym OSP Rachcin zholowano na leśną zatoczkę zniszczony pojazd z jedni przywracając bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pojawiliśmy się na miejscu zdarzenia mimo braku wezwania z PSK. Fotografia wykonana rankiem 3 stycznia br.

OSP_Rachcin_Orlen.jpg

SESJA RADY GMINY W REMIZIE OSP RACHCIN

Sesja Rachcin1.jpg

29 grudnia 2015. W remizie OSP Rachcin odbyła się wyjazdowa Sesja Rady Gminy Bobrowniki z udziałem Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy. Więcej informacji tutaj.

OŚWIADCZENIE

22 grudnia 2015. W nawiązaniu do dzisiejszej publikacji w "Tygodniku Lipnowskim" informuję, że osoba udzielająca wywiadu udzieliła niepełnych i nieprawdziwych informacji. Wyposażenie świetlicy pochodzi w większości z pomocy unijnej udzielonej na wniosek OSP Rachcin, a cząstkowo tylko z funduszu sołeckiego. Ponadto niestosowne jest wpisywanie w katalog swoich zasług przedsięwzięć (brukowanie placu pod świetlicą przy Remizie), których się nie wspierało bez podawania informacji o wykonawcach - społecznikach.  

Prezes OSP Rachcin

Karol Kostrzewski

POCZET SZTANDAROWY OSP RACHCIN NA POGRZEBIE HELENY WILMAŃSKIEJ

12.12.2015. Poczet sztandarowy OSP Rachcin w składzie Oskar Politowski, Karol Kostrzewski, Maciej Ziółkowski uczestniczył w pogrzebie ś.p. Heleny Wilmańskiej. W liście skierowanym do Rodziny i uczestników pogrzebu odczytanym przez ks. Sebastiana Osińskiego Prezes OSP Rachcin Karol Kostrzewski wyrażając wyrazy współczucia Rodzinie napisał o Zmarłej: "To Jej w znacznej mierze zawdzięczamy to, że dziś przez Rachcin przebiega droga asfaltowa. I choć nie przetrwał owoc Jej szczególnego zaangażowania tj. Klub Rolnika, to jednak odebranie wsi tego obiektu było argumentem, jedną z ważnych kart przetargowych w staraniach o odbudowę nowoczesnej Remizy, którą dziś dysponujemy. Zachowała się w naszej pamięci jako wzór tworzenia dobrego klimatu współpracy, zrozumienia i osiągania celów". 

 

logotypy POKL kolorowe.jpg

INFORMACJA - ZAPYTANIE OFERTOWE 

08 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu "Więcej potrafię-łatwiej żyję" nr WND.POKL.06.01.01-04-103/13 informuję, że poszukujemy Ośrodka Szkolenia Kierowców do przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. C dla 28 osób i prawa jazdy kat. C E dla 36 osób. 

Oferta Ośrodka powinna zawierać następujące informacje: o placu manewrowym, pojazdach do nauki jazdy, kadra instruktorska, opis programu szkolenia na kat. C i kat. C E (w tym liczba godzin części teoretycznej i praktycznej). 

Ponadto prosimy o podanie kalkulacji cenowej:

- dla kursu prawa jazdy kat. C wraz ze wszelkimi badaniami podana w przeliczeniu na jednego uczestnika w PLN i podana w wartości łącznej dla 28 osób w PLN,

- dla kursu prawa jazdy kat. C E wraz ze wszelkimi badaniami w przeliczeniu na jednego uczestnika w PLN (36 osób) i podana również w wartości łącznej dla 36 osób w PLN.

OSP skontaktuje się z wybranym oferentem. Wystawca oferty, która zostanie wybrana przez OSP Rachcin zostanie poproszony o dostarczenie zaświadczonych za zgodność z oryginałem następujących dokumentów: 

1) Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Termin składania ofert upływa w dniu 28 kwietnia 2014 r. o godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Biura Projektu, które znajduje się pod następującym adresem: Wiceprezes Karol Kostrzewski, Ochotnicza Straż Pożarna w Rachcinie, Rachcin 11a, 87 - 617 Bobrowniki. 

Informacji udziela Karol Kostrzewski, tel. 506 301 158, e-mail: koskar1@tlen.pl