Zarząd OSP Rachcin

01 marca 2011

Zarząd OSP Rachcin kadencji 2016 - 2021

OSP Rachcin 2016_2021 Kostrzewski_Zakrzewski_Krazinski_Lipinska.jpg

KOMISJA REWIZYJNA OSP RACHCIN 2016-2021

Komisja Rewizyjna OSP Rachcin 2016_2021.jpg

Zarząd OSP Rachcin 2011 - 2016

Po zmianach dokonanych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu druhów OSP Rachcin 18.09.2014 r.:

Prezes Karol Kostrzewski (zastąpił Andrzeja Nisztuk),

Naczelnik Damian Zakrzewski (bez zmian)

Skarbnik Krystian Słomiński (bez zmian)

Gospodarz Zbigniew Słomiński (bez zmian)

Kronikarz Przemysław R. Kraziński (bez zmian)

Wiceprezes Andrzej Nisztuk (zastąpił na funkcji Karola Kostrzewskiego)

Sekretarz Radosław Zakrzewski (bez zmian)

Zastępca Naczelnika Łukasz Nisztuk (bez zmian)

 

Po zmianach dokonanych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu druhów OSP Rachcin 29.06.2013 r.:

Prezes - Andrzej Nisztuk,

Naczelnik- Damian Zakrzewski,

Skarbnik - Krystian Słomiński,

Sekretarz - Radosław Zakrzewski,

Gospodarz - Zbigniew Słomiński,

Kronikarz - Przemysław Kraziński,

Wiceprezes - Karol Kostrzewski,

Zastępca Naczelnika - Łukasz Nisztuk,


Skład Zarządu wybrany na kadencję 2011 - 2016 (przed zmianami dokonanymi 29.06.2013 r.)

Prezes: Andrzej Nisztuk,

Wiceprezes-Naczelnik: Karol Kostrzewski,

Skarbnik: Krystian Słomiński,

Sekretarz: Radosław Zakrzewski,

Gospodarz-Przemysław Rafał Kraziński,

Zastępca Naczelnika: Łukasz Nisztuk.


 

Zarządy w hisotorii OSP Rachcin:

W czasach POLSKI ODRODZONEJ (okres międzywojenny) - skład wybrany przed 1937 r.:

hrabia Jerzy Aleksandrowicz (radca prawny, właściciel majątku Okrągła) PREZES

Kazimierz Ziemniewicz (nauczyciel szkoły w Rachcinie) NACZELNIK

Karol Chowaniec (nauczyciel szkoły w Bogucinie) CZŁONEK ZARZĄDU

Władysław Kraziński (rolnik) CZŁONEK ZARZĄDU

Eugeniusz Celmer (rolnik) CZŁONEK ZARZĄDU

Wilmański Franciszek (rolnik) CZŁONEK ZARZĄDU

podano za Aktem erekcyjnym budowy Remizy Strażackiej w Rachcinie z 27 sierpnia 1937 r.

 

W czasach POLSKI WALCZĄCEJ (1939 - 1945):

Po przegranej Wojnie Obronnej następuje rozwiązanuie stowarzyszeń działających na terenach wcielonych do Rzeszy Niemieckiej - w tym OSP Rachcin. Straż pożarna jednak nie przestaje istnieć lecz niemiecki okupant nadaje jej przymusowy charakter.

 

W czasach POLSKI LUDOWEJ (1945 - 1989):

- skład wybrany przed 1969 r.:

Stanisław Urbaczewski PREZES

Stanisław Kraziński SKARBNIK

Józef Kraziński CZŁONEK ZARZĄDU

Wacław Wilmański CZŁONEK ZARZĄDU

 

- skład wybrany 22 listopada 1980 r.:

Stanisław Urbaczewski (rolnik, 70 lat) PREZES

Jan Urbaczewski (frezer, 49 lat) I WICEPREZES NACZELNIK

Lech Politowski (frezer, 22 lata) SKARBNIK

Józef Gutowski (kierowca, 32 lata) SEKRETARZ

Józef Lipiński (palacz, 61 lat) GOSPODARZ

 

W czasach POLSKI WSPÓŁCZENEJ (po 1989 r.):

- skład wybrany w 1991 r. - prezes Marek Lipiński, I Wiceprezes Kazimierz Bonowicz, II Wiceprezes Jan Urbaczewski, Skarbnik Eugeniusz Lewandowski, Sekretarz Józef Gutowski, Gospodarz Józef Lipiński.

- skład wybrany 28 stycznia 2006 r. - prezes Andrzej Nisztuk, Wiceprezes Naczelnik Sławomir Janusz Kraziński, Sekretarz Karol Kostrzewski, Skarbnik Tadeusz Nisztuk, Gospodarz Włodzimierz Gutowski (po wyjeździe w maju 2006 r. zastąpiony przez Pawła Gutowskiego).

Zmiany w trakcie kadencji:

9 lutego 2008 r. - Wiceprezesem Naczelnikiem zostaje Karol Kostrzewski, Wiceprezesem zostaje Sławomir Janusz Kraziński, Sekretarzem Jarosław Wielgus, Gospodarzem Grzegorz Korpalski.

6 kwietnia 2009 r. - likwidacja funkcji "Wiceprezes" i powołanie w jej miejsce funkcji "Zastępca Naczelnika". Funkcję tę obejmuje Sławomir Janusz Kraziński. Jednocześnie funkcji Gospodarza zrzeka się Grzegorz Korpalski. Nowym Gospodarzem zostaje druh Radosław Zakrzewski.

24 lutego 2010 r. - z funkcji Sekretarza rezygnuje Jarosław Wielgus. Nowym Sekretarzem zostaje Krystian Durma.

- skład wybrany 22 stycznia 2011 r. - Prezes Andrzej Nisztuk, Wiceprezes Naczelnik Karol Kostrzewski, Zastępca Naczelnika Łukasz Nisztuk, Gospodarz Przemysław Rafał Kraziński, Skarbnik Grzegorz Politowski (zastąpiony we wrześniu 2011 r. przez Krystiana Słomińskiego), Sekretarz Paweł Literski (zastąpiony przez Radosława Zakrzewskiego we wrześniu 2011 r.).

Zmiany w trakcie kadencji:

27 września 2011 r. - Skarbnikiem zostaje Krystian Słomiński, Sekretarzem zostaje Radosław Zakrzewski.

29 czerwca 2013 r. - Rozdzielenie funkcji "Wiceprezes Naczelnik" na "Wiceprezes" i "Naczelnik" z jednoczesną rezygnacją druha Karola Kostrzewskiego z funkcji "Naczelnik" i jego zgodą na piastowanie przez siebie funkcji "Wiceprezes". Rezygnacja z funkcji "Gospodarz" druha Przemysława Rafała Krazińskiego, którego zastępuje Zbigniew Słomiński. Ustępujący druhowie pozostali nadal w Zarządzie - Przemysław R. Kraziński został Kronikarzem, a Karol Kostrzewski Wiceprezesem. Wszystkie zmiany zatwierdziło Nadzwyczajne Walne Zebranie druhów OSP Rachcin.

 

 

Powrót do listy